• Touch Reflection, 1984. Acció realitzada al South Hill Park de Brackwell