EXPOSICIONS I ACCIONS INDIVIDUALS (Selecció)


DARRERES EXPOSICIONS DE GRUP (Selecció)


EXPOSICIONS COL·LECTIVES DES DE 1982 (Selecció)